Om Kompetencebroen

Kompetencebroen er en privat konsulentvirksomhed, der blev grundlagt i 2014. Vi arbejder holistisk og har en bred vifte af tilbud til mennesker, der søger hjælp. Efter 35 år som offentlig ansat kommunale forvaltninger og jobcentre var tiden inde til at bruge min erfaring og min viden til at skabe bæredygtige resultater for mennesker, som har det svært i livet, og som har brug for en hjælpen hånd til igen at få fodfæste og finde balance i livet. Vi arbejder med alle mennesker, der bliver henvist af kommuner, private virksomheder, fagpersoner eller som kommer privat.

Som direktør og leder i Kompetencebroen er jeg ansvarlig for vores drift og produktudvikling. Jeg er socialformidler med diplom i ledelse samt uddannet instruktør i Mindfulness med mange års praktisk erfaring indenfor sociale, beskæftigelses- og virksomhedsfaglige områder, læs mere på LinkedIn. Jeg vægter social retfærdighed, samt at vi mennesker kan udvikle os og udfolde de potentialer, vi har med os i livet.

Birgit Andersen

Vi står klar til at hjælpe dig

Kontakt os her

Hvordan samarbejder
Kompetencebroen med jobcentret?

Kompetencebroen samarbejder med jobcentre i Storkøbenhavn, som vil hjælper med at opnå succes i deres borgerindsatser ligesom vil hjælper borgerne til at opnå afklaring, udvikling af ressourcer samt til at komme helt eller delvist i selvforsørgelse.

Vi arbejder både med beskæftigelses- og rehabiliterende indsatser samt understøttende mentorindsats.

Kompetencebroen anvender evidente metoder i vores indsats og følger med i forskningen inden for de forskellige indsatsområder og tilpasser og udvikler løbende vores tilbud og koncepter i forhold hertil.

Hvorfor har vi succes?

Vi har succes fordi vi er gode til at samarbejde, har et holistisk helhedssyn samt et inkluderende menneskesyn. Vi har fokus på det hele menneske, er fleksible, anerkendende og gode til det håndholdte arbejde, hvor bl.a. Impowerment som redskab skaber mening og synergi.

Vi arbejder tværfagligt koordinerede og systematisk efter SMART-mål, der har fokus på ressourceudvikling og nye handlestrategier til at skabe bæredygtige forandringer og trivsel, som leder til selvforsørgelse. Derfor skræddersyr vi individuelle tilbud, som matcher udfordringerne hos den enkelte og samtidig er i overensstemmelse med sagsbehandlerens henvisningsgrundlag.