MINDFULLNESS og COMPASSION

Skab mere balance i din hverdag

Bliv klogere på dig selv med Mindfulness og Compassion

Af og til kan livet være svært at overskue med alt det vi skal nå i vores arbejdsliv og privatliv. Vi lever i én stor informationsstrøm med mange forskellige opgaver, deadlines og krav fra andre og ikke mindst, os selv. Det er til tider svært helt at undgå at blive overbelastet eller måske stresset. Med mindfulness kan du blive bedre til at forebygge og håndtere stress. Mindfulness giver ro, styrke og balance, også når livet er svært. Compassion giver dig mulighed for at rumme dig selv med alt, hvad du indeholder og kunne åbne dit hjerte op, så det giver dig et kærligt og rummeligt sted at stå på i livet, og hvorfra du kan rumme andre.

Vi arbejder ud fra den nyeste forskning fundereret på et videnskabeligt og evidensbaseret grundlag, så der er den bedste forudsætning for, hvad der virker, når vi skal genetablere balancen og trygheden i kroppen og nervesystem. Du bliver undervist i, hvad der sker rent fysiologisk i kroppen samt hvilke muligheder og indsigter, vi kan opnå i sindet og på det psykologiske plan ved at være bevidst om det.

Compassion er mere end blot medfølelse. Det rummer en større indre visdom om os selv og hjælper os med at være i livet. Compassion hjælper os til at forstå, at det er menneskeligt en gang imellem at være usikker eller fanget i negative følelser samt vi ikke behøver at blive opslugt af dem. Gennem Compassion træning lærer du, at du er præcis god nok, som du er, og at alle følelser har et budskab til dig og en fortælling om din måde at være i verden på.

Vi udbyder Mindfulness og Compassion til alle aldersgrupper, individuelt og i små hold.