MINDCHANGE

Mind Change

Kompetencebroen har til virksomheder udviklet en abonnementsmodel, der har til formål at mindske medarbejdernes sygefravær, når stress og kriser opstår. Vi hjælper den enkelte medarbejder med socialfaglig støtte, til selv at kunne håndtere og løse de udfordringer, der er opstået. Herved sikrer vi fastholdelse på arbejdspladsen samtidig med, vi forebygger stress og et langvarigt sygefravær.

Da kriser og belastning over længere tid kan medføre en psykisk sårbarhed, kan en målrettet støtte og indsats netop være den livline, der afgør om medarbejderen lærer strategier til at håndtere sin aktuelle stress og ikke mindst forebygge, at stressen vender tilbage.

Mind Change er et mangeårigt unikt tilbud under Kompetencebroen, der særligt egner sig til mindre virksomheder uden HR afdeling. Større virksomheder kan også have gavn af tilbuddet, der fungerer som et abonnement. Med Mind Change kan I som virksomhed forebygge og minimere udgifter ved sygefravær, da I vil være på forkant med det psykiske arbejdsmiljø. Her er der også mulighed for få udarbejdet en proaktiv handleplan i forhold til den lovpligtige APV.

Vi er eksperter i at vejlede i stort og småt og tage hånd om personer i livskriser når fx stress, angst, depression eller anden alvorlig sygdom opstår. Gennem samtaler og opfølgning med den enkelte medarbejder, sikrer vi en fyldestgørende håndtering af krisen til hjælp for virksomheden og medarbejderen.

Vores primære opgave er at

• Afkorte sygefraværet
• Sikre at den enkelte medarbejder føler sig i trygge hænder og
• Aflaste virksomheden for krævende og svære samtaler med den ramte medarbejder.

For nogle medarbejdere kan et personligt møde være altafgørende i en sårbar situation. Her er tillid, tryghed og anerkendelse vigtige nøgleord for os, når vi arbejder med mennesker. Gennem tillid og tryghed tør de fleste åbne sig og modtage relevant hjælp for dermed at undgå et længerevarende sygefravær. Kompetencebroen bistår også gerne virksomheden med fx at dokumentere tilpasningsforpligtelsen, ifald medarbejderen ikke kan blive i jobbet.

Med et abonnement på Mind Change styrker virksomheden arbejdsmiljøet gennem solid håndtering af medarbejdere i krise, hvor de lovpligtige krav bliver opfyldt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, handleplaner og APV til gavn for virksomheden og medarbejderne.


TRIN 1 – Telefonisk
Hurtigt socialfaglig indsats med telefonisk kontakt til medarbejderen indenfor 24 timer

TRIN 2 – Personligt fremmøde
Hurtigt indsats med strategier til håndtering og reduktion af stress samt individuelt Mindfulness forløb

TRIN 3 – Telefonisk opfølgning
Opfølgning og fastholdelse af strategier gennem telefonisk rådgivning i kortere eller længere perioder

Kontakt os
Hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig og virksomhed med at opnå en større
arbejdsglæde og fastholdelse for dine medarbejdere.

Info@kompetencebroen.dk
Telefon 4222 5546