BØRN OG FAMILIE

Tilbud til børn og familier

Vores kontaktperson er en rollemodel, der hjælper børn og unge i mistrivsel til at få en ny start. Kontaktpersonen guider og støtter i hverdagen og sikrer at udfordringer ikke kommer til at påvirke familiens trivsel negativt.

Indsatsen er tilrettelagt efter den unges behov og bliver tværfagligt koordineret med familie, netværk, skole, fritidsinteresser og andre involverede.

Er der tale et manglende forældreansvar i forhold til barnets eller den unges vanskeligheder, kan en Hjemmehos-ordning være en løsning. Hjælpen retter sig mod hele familien og særligt med henblik på at hjælpe barnet eller den unge godt videre.

Som voksen rollemodel bidrager Kompetencebroen til at få etableret en sund struktur i familien og giver barnet eller den unge sunde værdier og adfærd at spejle sig i. Herunder også praktisk hjælp, der sikrer, at den unge kommer i skole, fastholder ungdomsuddannelse eller fritidsbeskæftigelse.

Vi motiverer, guider og coacher den unge og familien frem til at finde løsninger på udfordringer og motiverer med nye handlestrategier, der både hjælper den unge og familien til at kunne anvende deres potentialer og øge både ressourcer og kompetencer.

Vi sørger for

FAST
KONTAKTPERSON

Vi yder

STØTTE SOCIALPÆDAGOGISK

Vi tager hensyn 

TIL
HANDICAP