“Efter 3 år som kontanthjælpsmodtager med en ret kompliceret situation, havde jeg mit første møde med Kompetencebroen. Min indledende tanke var at; ”åh nej… endnu nogle kloge hoveder, der vil overvåge, belære og påbyde..” Min oplevelse det følgende år blev en helt anden!

I Kompetencebroen er jeg blevet mødt af yderst kompetente og professionelle mennesker, der tager deres opgave på sig med en ild og et engagement udover det sædvanlige. De har stor viden indenfor hver deres felt (krop, psyke og lovgivning indenfor børn-fam- og job), og er kun nysgerrige på og interesserede i at blive endnu klogere. De går til opgaven med ægte interesse og en empati for det menneske de arbejder med. Ikke mindst kæmper de for retfærdighed og at det enkelte menneske kommer hel igennem sit forløb.

I Kompetencebroen bliver enhver udfordring taget op og fulgt til dørs, ingen problemer er for store eller for små i deres regi. På et år i Kompetencebroen nåede jeg længere i det kommunale system end systemet selv formåede på tre. Jeg oplevede her at være medspiller i eget liv, at min situation blev taget alvorligt og set i sin helhed. Dialogen og rådgivningen var åben og konkret. Jeg forlod Kompetencebroen med en følelse af at have fået en familie.