Sammen finder vi den rette vej

Til et bedre liv i balance med mere glæde i hverdagen

I Kompetencebroen hjælper vi mennesker til at mestre livets mange udfordringer

Vi har alle forskellige ressourcer og kompetencer til at mestre de udfordringer, vi møder i livet. Ind imellem kan vi blive overmandet, når uoverkommelige situationer opstår. Det skyldes ofte, at vi er blevet belastet på flere områder, der truer vores livsbalance. Det kan fx være vi, i kortere eller længere perioder, er blevet frataget muligheden for at handle og træffe vigtige beslutninger i vores liv – det giver stress. Vi kan også blive ramt af sygdom, dødsfald hos vores nærmeste eller miste forsørgelsesgrundlaget.

Alt sammen hændelser, der skaber ubalance og som i værste fald kan gøre, at vi ender i direkte mistrivsel. Sker det, har de fleste brug for en hjælpende hånd. Det er Kompetencebroens spidskompetence at hjælpe mennesker til at komme på fode igen. Vi arbejder ud fra et holistisk helhedssyn med et samlet biologisk, psykologisk og socialt blik på det hele menneske.

Vi tilbyder individuelle forløb med personlig konsulent, der støtter udvikling af ressourcer og arbejdsevne. Vores fokus er, at den enkelte opnår selvforsørgelse eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en inkluderende, anerkendende og mål- og udviklingsorienteret tilgang.

Kompetencebroen fik et en alvorligt lang nedtur styr på mit liv igen. Sammen udviklede vi “mit nye liv” og nu et mit puslespil til at samle igen.

Lise Jensen, Nu i arbejdsprøvning

Tak for alle de værktøjer jeg har modtaget til at ” mestre mit liv igen”. Livet er skønt igen!

Jens Jensen, Tidligere arbejdsløs
Kompetencebroen arbejder holistisk, forebyggende, tværfagligt og rehabiliterende med vægten lagt på mestring af livet, gennem udviklingsforløb samt job og uddannelsesplaner. Ud fra en forsknings- og evidensbaseret tilgang, der er kombineret med en holistisk tankegang, møder vi den enkelte med alle styrker og intelligenser i en helhed.

 

Vi har fokus på det, vi kan, og det vi er gode til. Vi er lyttende og sammen med den enkelte, finder vi den indsats, der er behov for.

Når udfordringer eller måske endda traumer i liv opstår, kan vi ikke løse det alene ved kun at bruge vores kognitive evner. Der må mere til. Ved at inddrage de fire intelligenser, der danner rammen for den holistiske intelligens, bliver vi bedre til at løse og forebygge belastninger og stress fremover. Og er skaden sket, må vi arbejde med både krop og sind for at oprette ballancen igen. De fire intelligenser er intelligenskvotienten, emotionel intelligens, kroppens intelligens samt sindets- og sjælens intelligens. De fire tilsammen udgør den holistiske intelligens.

Mestring af livet

Sådan kommer du ovenpå igen

At mestre livet kræver mod, kompetencer og læring. Kompetencebroen giver mennesker muligheden for at udvikle nødvendige strategier, der understøtter vores behov og øger kompetencer til at opnå en god livsbalance med selvforsørgelse.

Læs mere her

Sårbar unge

Her er der god hjælp at hente

Sårbare børn og unge, særligt de sensitive, kan udvikle stress og belastning ved ikke at få den rette indsats og støtte. Særligt hvis de presses ind i rammer, hvor de voksne fagpersoner ikke forstår de unge og ikke ser deres behov.

Kompetencebroen beskæftiger sig med flere forskellige forretningsområder og målgrupper, som vi møder anerkendende, og hvor de er i livet.